Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
JST SI 02 – dane dotyczące podpisanych przez JST umów leasingu zwrotnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
Źródło danych:
Systemy informacyjne jednostek samorządu terytorialnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Jednostki samorządu terytorialnego 2 razy w roku do 10 marca 2021 r. za rok 2020 – dane wstępne, do 15 lipca 2021 r. za rok 2020 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Leasing zwrotny
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13 1.65.19 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021