Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2021

Zestaw:
KGP PSI 04 – dane dotyczące zamachów samobójczych usiłowanych i dokonanych, wypadków tonięcia
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Policji
Źródło danych:
Policyjne systemy informacyjne
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komenda Główna Policji Raz w roku do 15 czerwca 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wypadki tonięcia. Ofiary utonięć. Wypadki tonięcia – osoby uratowane. Zamachy samobójcze usiłowane. Zamachy samobójcze zakończone zgonem
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022