Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewódzkie i powiatowe organy administracji architektoniczno-budowlanej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 15 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 17 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 16 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022