Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
MS-DB8 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-DB8 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 15 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 14 października 2022 r. za trzy kwartały 2022 r., do 30 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenia administracyjne respondentów. Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022