Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
R-10Ma – meldunek o skupie niektórych gatunków owoców
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-10Ma – meldunek o skupie niektórych gatunków owoców
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące w ramach działalności gospodarczej skup owoców bezpośrednio od producentów rolnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 6 czerwca 2022 r. za maj 2022 r., do 5 lipca 2022 r. za czerwiec 2022 r., do 4 sierpnia 2022 r. za lipiec 2022 r., do 5 września 2022 r. za sierpień 2022 r., do 5 października 2022 r. za wrzesień 2022 r., do 4 listopada 2022 r. za październik 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Skup produktów rolnych lub leśnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022