Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
TD-E – kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
TD-E – kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Właściciele i użytkownicy samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych siodłowych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 7,0 %
Tygodniowo do 8. dnia po tygodniu za tydzień i do 2 stycznia 2023 r. za okres od 19 do 25 grudnia 2022 r., do 9 stycznia 2023 r. za okres od 26 grudnia 2022 r.–do 1 stycznia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Eksploatacja pojazdów drogowych. Organizacja transportu drogowego. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Przewozy ładunków. Rodzaj prowadzonej działalności
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.48.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022