Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
UM Ł 01 – dane dotyczące łowiectwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów marszałkowskich
Źródło danych:
System danych administracyjnych urzędów marszałkowskich z zakresu łowiectwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy marszałkowskie Raz w roku do 30 sierpnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obwody łowieckie. Odszkodowania łowieckie
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024