Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
UM PM 01 – dane o nowych użytkownikach nabrzeży w portach morskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów morskich
Źródło danych:
Wykaz dotyczący użytkowania nabrzeży w portach morskich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy morskie Incydentalnie do 2. dnia roboczego po miesiącu, w którym nowy użytkownik nabrzeża dokonał pierwszego załadunku lub rozładunku statku;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa nowego użytkownika nabrzeży w portach morskich. Adres nowego użytkownika nabrzeży w portach morskich
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023