Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
UM TM 01 – dane o transporcie morskim
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów morskich
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący danych o transporcie morskim
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy morskie Raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 8 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Port morski. Ładunki wyładowane (lub załadowane) ze (lub na) statków transportowych lub pełniących funkcje transportowe zawijających do portów morskich. Pasażerowie wycieczkowca wracający na statek po zejściu na ląd w celach turystycznych w porcie morskim. Pasażerowie kończący (lub rozpoczynający) podróż statkami transportowymi lub pełniącymi funkcje transportowe zawijającymi do portów morskich. Statki transportowe lub pełniące funkcje transportowe zawijające do portów morskich. IMO – numer kodowy statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego. Sygnał rozpoznawczy (wywoławczy) statków transportowych lub pełniących funkcje transportowe zawijających do portu morskiego. Nazwa statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego. Rodzaj ruchu statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego. Przynależność państwowa przewoźnika/operatora statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego. Wejścia lub wyjścia pod balastem statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe do albo z portu morskiego. Wejścia lub wyjścia z ładunkiem statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe do albo z portu morskiego. Data wejścia lub wyjścia statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe do portu morskiego. Jednostki ładunkowe załadowane lub wyładowane na albo ze statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego. Kraj i port morski, z którego przybył do portu statek transportowy lub pełniący funkcję transportową w ruchu balast/balast, lub do którego wypływa. Jednostki ładunkowe puste załadowane lub wyładowane na albo ze statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego. Bandera statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego. Typ statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego. Kierunek transportu statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe. Towary wyładowane (lub załadowane) ze (lub na) statków transportowych lub pełniących funkcje transportowe zawijających do portów morskich. Miejsce załadunku lub wyładunku ładunków wyładowanych lub załadowanych w porcie morskim. Miejsce zaokrętowania lub wyokrętowania pasażerów kończących lub rozpoczynających podróż w porcie morskim
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023