Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
USC RSC 02 – dane dotyczące małżeństwa oraz cech osób zawierających związek małżeński
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr stanu cywilnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy stanu cywilnego Na bieżąco do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 4 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Oznaczenie aktu małżeństwa. Powód sporządzenia aktu małżeństwa. Data sporządzenia aktu małżeństwa. Data zawarcia związku małżeńskiego. Kraj miejsca zdarzenia. Miejsce urodzenia. Okres przebywania w Polsce. Miejsce zamieszkania przed zawarciem małżeństwa. Wykształcenie. Obywatelstwo. Forma zawarcia związku małżeńskiego. PESEL. Data urodzenia osoby zawierającej związek małżeński. Stan cywilny
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023