Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
UW PRM 01 – dane dotyczące zespołów ratownictwa medycznego, izb przyjęć, szpitalnych oddziałów ratunkowych i centrów urazowych; dane dotyczące wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego pozyskane z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów wojewódzkich
Źródło danych:
Systemy informacyjne dotyczące działalności systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy wojewódzkie Raz w roku do 31 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zespoły ratownictwa medycznego w danym rejonie operacyjnym. Wyjazdy/przyjęcia. Mediana czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. Zgony przed lub w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Średni czas interwencji zespołu ratownictwa medycznego. Wyjazdy, w których czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego był dłuższy od przewidzianego w ustawie. Opis rejonu operacyjnego. Numer rejonu operacyjnego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024