Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiPS CAS 01 – dane o klubach integracji społecznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Centralna Aplikacja Statystyczna
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 29 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Źródła finansowania klubów integracji społecznej. Zatrudnienie w klubach integracji społecznej. Wolontariusz. Uczestnicy zajęć w klubie integracji społecznej, którzy rozpoczęli zajęcia. Uczestnicy zajęć w klubach integracji społecznej. Uczestnicy klubu integracji społecznej, którzy ukończyli zajęcia. Uczestnicy klubów integracji społecznej objęci reintegracją społeczną. Uczestnicy klubów integracji społecznej objęci reintegracją zawodową. Nazwa pełna jednostki. Absolwenci zajęć w klubie integracji społecznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.07 1.04.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024