Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZER_MSWiA SI Emeryt 02 – dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego MSWiA
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
Źródło danych:
SI Emeryt Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA Raz w roku do 30 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczeniobiorcy pobierający emeryturę. Świadczeniobiorcy pobierający rentę. Świadczeniobiorcy pobierający rentę rodzinną
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023