Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZGPZŁ PZŁ 01 – dane dotyczące realizacji rocznego łowieckiego planu gospodarczego oraz strat i szkód z powodu kłusownictwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący kół łowieckich i ośrodków hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego Raz w roku do 30 sierpnia 2024 r. za łowiecki rok gospodarczy 2023/2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zwierzęta łowne. Odstrzał zwierząt łownych. Odłów zwierząt łownych. Zasiedlenie zwierząt łownych. Ubytki zwierząt łownych. Koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego. Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego. Obwody łowieckie. Odszkodowania łowieckie. Przypadki kłusownictwa z bronią. Ujęci sprawcy kłusownictwa z bronią. Sprawy o kłusownictwo przekazane organom ścigania. Zebrane urządzenia kłusownicze. Zwierzyna łowna znaleziona w urządzeniach kłusowniczych. Psy kłusujące w obwodach łowieckich. Koty kłusujące w obwodach łowieckich. Zwierzyna łowna zagryziona przez psy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024