Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS KSI_SAP ERP 02 – dane dotyczące składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS; System finansowo-księgowy SAP ERP
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2 razy w roku do 10 marca 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne, do 17 lipca 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w kwartale do 7 czerwca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 23 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 22 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Koszty działalności ZUS. Składki ubezpieczeniowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.27 1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023