Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF SCRCM 01 – dane dotyczące nieruchomości
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
System „Centralny Rejestr Czynności Majątkowych”
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 4 razy w roku do 20 czerwca 2023 r. dane transakcyjne wprowadzone do systemu w okresie od 1 marca do 31 maja 2023 r., do 20 września 2023 r. dane transakcyjne wprowadzone do systemu w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r., do 20 grudnia 2023 r. dane transakcyjne wprowadzone do systemu w okresie od 1 września do 30 listopada 2023 r., do 20 marca 2024 r. dane transakcyjne wprowadzone do systemu w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 28 lutego 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrala NBP
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rodzaj gruntu/terenu. Ograniczone prawa rzeczowe i inne obciążenia gruntu. Kondygnacja. Funkcja lokalu niemieszkalnego. Prawo do nieruchomości budynkowej. Prawo do nieruchomości mieszkaniowej. Prawo do nieruchomości gruntowej. Materiał budowlany. Pomieszczenia przynależne. Rodzaj zabudowy. Data zawarcia transakcji. Adres nieruchomości. Udział we własności – mianownik ułamka określającego wartość udziału. Udział we własności – licznik ułamka określającego wartość udziału. Rok budowy budynku. Powierzchnia nieruchomości. Wartość nieruchomości według biegłego. Wartość nieruchomości według US. Wartość nieruchomości według stron umowy. Media możliwe do podłączenia. Media niemożliwe do podłączenia. Media istniejące. Uwagi o nieruchomości w obrocie. Stan budowy. Budynek komercyjny. Rodzaj nieruchomości
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023