Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
C-09 – sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
C-09 – sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób lub więcej, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną według PKD do sekcji H i działu 61;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w kwartale do 17 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 16 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 15 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny producentów usług. Dane identyfikacyjne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023