Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
UM OWM 01 – dane dotyczące ochrony wybrzeża morskiego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów morskich
Źródło danych:
System dotyczący ochrony wybrzeża morskiego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy morskie Raz w roku do 23 września 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Biologiczna zabudowa brzegów morskich – płotki wydmotwórcze. Biologiczna zabudowa brzegów morskich – powierzchnia wykładania chrustu. Biologiczna zabudowa brzegów morskich – powierzchnia zatrawienia. Biologiczna zabudowa brzegów morskich – zakrzewienia. Hydrotechniczne umocnienia brzegów morskich – długość opaski brzegowej. Hydrotechniczne umocnienia brzegów morskich – rzędne korony opaski brzegowej. Hydrotechniczne umocnienia brzegów morskich – długość plaży. Hydrotechniczne umocnienia brzegów morskich – objętość odłożonego refulatu przy sztucznym zasilaniu plaży
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024