Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PKBWM WM 01 – dane dotyczące wypadków morskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Źródło danych:
System dotyczący wypadków morskich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich Raz w roku do 29 lipca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wypadki morskie. Wypadki z ludźmi
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024