Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PKW SI 01 – dane dotyczące kandydatów i wyników wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowej Komisji Wyborczej
Źródło danych:
System informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowa Komisja Wyborcza Raz w roku do 29 marca 2024 r. według stanu w dniu wyborów;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wybory bezpośrednie prezydentów miast. Wybory bezpośrednie burmistrzów. Wybory bezpośrednie wójtów. Wybory do rad dzielnic m. st. Warszawy. Wybory do sejmiku województw. Wybory do rady powiatu. Wybory do rad miast na prawach powiatu. Wybory do rad gmin. Radni województwa. Radni powiatu. Radni gminy. Wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Wybory do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Wyniki wyborów do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024