Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
NIK SI 01 – dane dotyczące działalności NIK
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Najwyższej Izby Kontroli
Źródło danych:
System informacyjny Najwyższej Izby Kontroli
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Najwyższa Izba Kontroli Raz w roku do 29 marca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kontrole jednostkowe Najwyższej Izby Kontroli. Wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Zawiadomienia skierowane przez Najwyższą Izbę Kontroli do organów powołanych do ścigania przestępstw lub wykroczeń. Zawiadomienia skierowane przez Najwyższą Izbę Kontroli do prokuratury
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024