Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 15 – dane dotyczące hałasu przemysłowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Źródło danych:
Państwowy monitoring środowiska
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Raz w roku do 26 czerwca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Skontrolowane zakłady emitujące hałas przemysłowy, będący w centralnej ewidencji systemu kontroli klimatu akustycznego. Zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne dla hałasu przemysłowego. Zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne dla hałasu przemysłowego w porze dziennej. Zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne dla hałasu przemysłowego w porze nocnej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024