Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiRW SI 02 – dane dotyczące wypłat z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów w ramach PO RYBY 2014–2020
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
System informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Raz w roku do 3 lutego 2023 r. za rok 2021 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Raz w roku do 17 sierpnia 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Raz w kwartale do 16 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 14 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 14 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 13 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wypłaty z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów z PO Ryby 2014-2020
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01 1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023