Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KNF SIUKNF 06 – dane dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych działających oraz będących w likwidacji albo w upadłości
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego 5 razy w roku do 12 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 16 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 16 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r., do 30 sierpnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ogólny rachunek zysków i strat SKOK
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023