Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
UKE RT 02 – dane dotyczące rynku telekomunikacyjnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Źródło danych:
System informacyjny w zakresie rynku telekomunikacyjnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Komunikacji Elektronicznej Raz w roku do 21 sierpnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Łącza abonenckie. Abonenci telefonii stacjonarnej. Użytkownicy telefonii VoIP. Połączenia telefoniczne. Użytkownicy dostępu do sieci Internet. Usługa Internetu stacjonarnego. Linie kablowe. Węzły dostępowe. Abonenci telefonii ruchomej. Wolumen transmisji danych w telefonii ruchomej. SMS-y wysłane. MMS-y wysłane. Bazowe stacje przekaźnikowe. Odbiorcy płatnych usług telewizyjnych. Środki techniczne w zakresie radiokomunikacji. Abonenci telewizji kablowej. Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie telewizji kablowej. Abonenci usług wiązanych. Przychody z działalności telekomunikacyjnej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.18
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024