Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF KCS 01 – dane o wybranych podmiotach, które podlegały czynnościom kontrolnym
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący kontroli celno-skarbowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Zgodnie z potrzebami analitycznymi badania od 1 stycznia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Wyniki i ustalenia kontroli. Wartości pustych faktur.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023