Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ZUS KSI 02 – dane dotyczące zanonimizowanej 3-procentowej próby losowej ubezpieczonych w ZUS
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w roku do 29 maja 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wysokość składki na ubezpieczenia społeczne. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru ubezpieczenia społecznego. Wpłata składek z OFE do ZUS. Stan subkonta – ubezpieczenia społeczne. Stan konta – ubezpieczenia społeczne. Prawo do renty. Prawo do emerytury. Naliczony kapitał początkowy ubezpieczenia społecznego. Miesiące składkowe – ubezpieczenia społeczne. Miesiące nieskładkowe – ubezpieczenia społeczne. Członkostwo w OFE. Kapitał początkowy (zwaloryzowany) ubezpieczenia społecznego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023