Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MFiPR ST SL2014 02 – dane dotyczące wykorzystania środków z UE, których wdrażanie koordynuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Źródło danych:
System Teleinformatyczny SL2014
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Raz w roku do 7 kwietnia 2023 r. za rok 2021 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Raz w roku do 17 sierpnia 2023 r. za rok 2022 – dane wstępne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Środki unijne z MFiPR
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023