Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PPDEC EOCO 01 – dane o odbiorcach końcowych (gospodarstwa domowe) według rodzaju potrzeb cieplnych (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa) oraz adres punktu poboru
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu, przesyłu i wytwarzania energii cieplnej
Źródło danych:
Ewidencja odbiorców indywidualnych w zakresie co
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu, przesyłu i wytwarzania energii cieplnej Raz w roku do 30 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres poboru ciepłej wody użytkowej. Adres poboru ciepła
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024