Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
UG EZB 01 – dane dotyczące adresów zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów gmin
Źródło danych:
Ewidencja zbiorników bezodpływowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin Raz w roku do 29 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres nieruchomości przydomowej oczyszczalni. Adres nieruchomości zbiornika bezodpływowego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024