Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF JPK_VAT 01 – dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (dane według JPK_VAT)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Jednolity Plik Kontrolny VAT
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w miesiącu do 2. dnia drugiego miesiąca po miesiącu za miesiąc i do 2 stycznia 2024 r. za listopad 2023 r., do 2 lutego 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres e-mail. NIP podatnika. Numer identyfikacyjny (NIP) kontrahenta. Numer identyfikacyjny (NIP) dostawcy. Nazwa podatnika. Nazwa kontrahenta. Nazwa dostawcy. Liczba porządkowa sprzedaży. Liczba porządkowa zakupu. Numer dowodu sprzedaży (nr faktury). Grupa towarów i usług wrażliwych. Numer dowodu zakupu (nr faktury). Cel złożenia formularza JPK_VAT. Data wystawienia dowodu sprzedaży. Data sprzedaży. Data wystawienia dowodu zakupu. Data wpływu dowodu zakupu. Data wytworzenia formularza JPK_VAT. Procedura szczególna. Rok i miesiąc, którego dotyczy JPK_VAT. Pozostałe, określone obowiązującą strukturą JPK_VAT, informacje o charakterze technicznym. Data wysłania formularza JPK_VAT. Numer telefonu podatnika. Ewidencja zakupów dla podatku VAT – podatek naliczony. Ewidencja sprzedaży dla podatku VAT – podatek należny. Oznaczenie typu podmiotu. Oznaczenie typu dokumentu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.02 1.49.05 1.49.08 1.49.09 1.51.09 1.61.04 1.61.17 1.67.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023