Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF BD-CIT 05 – dane dotyczące dochodów z zagranicznych jednostek kontrolowanych – CIT-CFC
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 29 listopada 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cel złożenia zeznania podatkowego CIT-CFC. Podstawa opodatkowania dochodu, osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z zagranicznej jednostki kontrolowanej. Status zeznania podatkowego CIT-CFC. Nazwa podatnika (zagranicznego zakładu). Nazwa zagranicznej jednostki kontrolowanej. Okres za jaki sporządzono zeznanie podatkowe CIT-CFC. Odliczenia od dochodu podatnika z zagranicznej jednostki kontrolowanej. Dochód podatnika z zagranicznej jednostki kontrolowanej. Identyfikacja podatnika w zagranicznej jednostce kontrolowanej będącej fundacją, trustem lub innym podmiotem. Miejsce złożenia zeznania podatkowego CIT-CFC. Numer dokumentu. Rodzaj zagranicznej jednostki kontrolowanej. Numer identyfikacyjny zagranicznej jednostki kontrolowanej. NIP podatnika. REGON. Adres siedziby lub zarządu zagranicznej jednostki kontrolowanej. Forma prawna zagranicznej jednostki kontrolowanej. Kraj i miejscowość siedziby zagranicznego zakładu prowadzącego działalność na terytorium RP. Rzeczywista działalność gospodarcza zagranicznej jednostki kontrolowanej. Dane dotyczące kraju siedziby podatnika prowadzącego zakład zagraniczny na terytorium RP
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.16 1.61.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024