Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewódzkie i powiatowe organy administracji architektoniczno-budowlanej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 17 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 16 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 15 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023