Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF ANPRS PL 01 – dane o ruchu pojazdów na granicach Polski
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w kwartale do 11 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 10 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 10 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 10 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Data ruchu granicznego. Kierunek ruchu granicznego. Pojazd przekraczający granicę
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023