Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
H-01s – sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
H-01s – sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 10 osób lub więcej, prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną według PKD do sekcji G;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 30%
Raz w roku do 27 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy. Rodzaj prowadzonej działalności. Sprzedaż detaliczna i hurtowa.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024