Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
SM SI 01 – dane o adresach lokali mieszkalnych według rodzaju, do których przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych spółdzielni mieszkaniowych
Źródło danych:
Systemy informacyjne spółdzielni mieszkaniowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Spółdzielnie mieszkaniowe Raz w roku do 15 września 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rodzaj prawa. Adres nieruchomości
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024