Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
KGPSP SWDPSP 03 – dane dotyczące pożarów składowisk
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Źródło danych:
System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Raz w roku do 16 września 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pożary
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024