Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
DS-50I – ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
DS-50I – ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby w gospodarstwie domowym;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,03%
Jednorazowo do 30 stycznia 2024 r. za rok 2023;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność. Dane identyfikacyjne. Dane uzupełniające o zdrowiu. Dostęp do opieki zdrowotnej. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Jakość opieki zdrowotnej. Prywatne wydatki na ochronę zdrowia. Społeczeństwo informacyjne. Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Zachorowania, problemy zdrowotne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024