Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
DS-50G – ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
DS-50G – ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,03%
Jednorazowo do 30 stycznia 2024 r. za rok 2023;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Dane uzupełniające o zdrowiu. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Prywatne wydatki na ochronę zdrowia. Świadczenia na rzecz rodziny
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024