Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF VAT MOSS 01 – dane dotyczące podatników VAT rozliczających podatek VAT w ramach procedury VAT MOSS/OSS/IOSS
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku od towarów i usług w ramach VAT MOSS
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 4 razy w roku do 1 czerwca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 1 września 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 1 grudnia 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 1 marca 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Podstawa opodatkowania netto w ramach procedury unijnej (Polska jako kraj konsumpcji). Kwota podatku VAT zadeklarowana w ramach procedury unijnej (Polska jako kraj konsumpcji). Środki przekazane do Polski w ramach procedury unijnej. Kwota podatku VAT zadeklarowana w ramach procedury nieunijnej (Polska jako kraj konsumpcji). Podstawa opodatkowania netto w ramach procedury nieunijnej (Polska jako kraj konsumpcji). Środki przekazane do Polski w ramach procedury nieunijnej. Podstawa opodatkowania netto w ramach procedury unijnej (Polska jako kraj rozliczenia podatku). Kwota podatku VAT zadeklarowana w ramach procedury unijnej rozliczana w Polsce. Środki przekazane do innych państw członkowskich przez Polskę w ramach procedury unijnej. Podstawa opodatkowania netto w ramach procedury nieunijnej (Polska jako kraj rozliczenia podatku). Podstawa opodatkowania netto w ramach procedury importu (Polska jako kraj konsumpcji). Kwota podatku VAT zadeklarowana w ramach procedury nieunijnej rozliczana w Polsce. Środki przekazane do innych państw członkowskich przez Polskę w ramach procedury nieunijnej. Kwota podatku VAT zadeklarowana w ramach procedury importu (Polska jako kraj konsumpcji). Środki przekazane do Polski w ramach procedury importu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.05 1.67.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023