Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
GIW WZPD 01 – dane dotyczące zakładów produkcji drobiu, ferm reprodukcyjnych, ferm odchowu drobiu, zakładów wylęgu drobiu
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Weterynarii
Źródło danych:
Wykaz zakładów produkcji drobiu
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Weterynarii Raz w roku do 31 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Imię i nazwisko. Nazwa jednostki. Adres prowadzenia działalności rolniczej. PESEL. REGON. Weterynaryjny numer identyfikacyjny
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.09 1.80.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024