Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
SG-01 – statystyka gminy: rozwój gospodarki społecznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SG-01 – statystyka gminy: rozwój gospodarki społecznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin; urzędy dzielnic m.st. Warszawy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Partycypacja publiczna. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki społecznej. Współpraca podmiotów gospodarki społecznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.02 1.04.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024