Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MRiPS BPS 01 – dane dotyczące przedsiębiorstw społecznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Baza Przedsiębiorstw Społecznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 29 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Forma prawna. Data przyznania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Data utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego. Adres siedziby. Dane teleadresowe. Adres strony WWW. Działalność przedsiębiorstw społecznych. Nazwa Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej odpowiadającego za przedsiębiorstwo społeczne. Nazwa subregionu. Nazwa pełna jednostki. Branża działalności przedsiębiorstw społecznych. NIP. REGON
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024