Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PFRON SPDSP 03 – dane dotyczące dofinansowania ze środków PFRON wniesienia wkładu własnego osoby niepełnosprawnej do spółdzielni socjalnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło danych:
System Przetwarzania Danych z Samorządów Powiatowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Raz w roku do 29 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa województwa dofinansowania. Nazwa powiatu dofinansowania. Kwota jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej art. 12a. Liczba wniosków jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej art. 12a
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024