Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ARP SI 01 – dane w zakresie wsparcia finansowego ze środków tarczy antykryzysowej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2021 r. poz. 737, z późn. zm.)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Źródło danych:
System informacyjny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 4 razy w roku do 28 kwietnia 2023 r. według stanu na 31 marca 2023 r., do 28 lipca 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 27 października 2023 r. według stanu na 30 września 2023 r., do 29 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Typ wniosku w podziale na instrumenty finansowe Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oferowane w ramach tarczy antykryzysowej. Udzielone wsparcie finansowe bądź jego odmowa/rezygnacja. Kwota udzielonego wsparcia finansowego (kwota pożyczki/leasingu dla podmiotów, którym wsparcie zostało udzielone). Data zawarcia umowy o wsparcie. REGON. NIP. Numer KRS
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.01 1.61.05 1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023