Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PZL PL 02 – dane o ruchu samolotów i przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników do lub z portów polskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów zarządzających portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3
Źródło danych:
Systemy informacyjne podmiotów zarządzających portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty zarządzające portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3 6 razy w roku do 31 marca 2023 r. za styczeń, luty 2023 r., do 31 maja 2023 r. za marzec, kwiecień 2023 r., do 31 lipca 2023 r. za maj, czerwiec 2023 r., do 29 września 2023 r. za lipiec, sierpień 2023 r., do 30 listopada 2023 r. za wrzesień, październik 2023 r., do 31 stycznia 2024 r. za listopad, grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Operacje lotnicze i przewozy w relacji z polskimi portami lotniczymi
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023