Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
B-06 – meldunek o budownictwie mieszkaniowym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
B-06 – meldunek o budownictwie mieszkaniowym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego; powiatowe organy administracji architektoniczno-budowlanej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 4 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa. Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023