Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MZ SIM 02 – dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
System Informacji Medycznej (system gromadzenia recept, e-recepta)
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Centrum e-Zdrowia Raz w roku do 31 maja 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Recepty zrealizowane. Opakowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wartość sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Kwota zapłacona za leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Kwota refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024