Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
BC-G – badanie budżetu czasu ludności, kwestionariusz gospodarstwa domowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
BC-G – badanie budżetu czasu ludności, kwestionariusz gospodarstwa domowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,2%
Co 10 lat do 20. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 22 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Opieka nad dziećmi w wieku 0–12 lat. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Pomoc otrzymywana i udzielana przez gospodarstwo domowe.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Płeć. Kraj urodzenia. Wykształcenie. Kraj obywatelstwa. Imię
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023