Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
BC-D – badanie budżetu czasu ludności, dzienniczek
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
BC-D – badanie budżetu czasu ludności, dzienniczek
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby w wieku 10 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,2%
Co 10 lat do 20. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 22 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
serwer centralny GUS www.stat.gov.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Wykorzystanie czasu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023